Ebba Busch Thor och Emma Henriksson: Låt fler unga afghaner stanna!

Ebba Busch Thor
ebba.busch@kristdemokraterna.se

Emma Henriksson
emma.henriksson@riksdagen.se

kopia:

info@kristdemokraterna.se
info@kdu.se
debatt@dagen.se
felicia.ferreira@dagen.se
tips@dagen.se

Till:

* Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna
* Emma Henriksson, andre vice ordförande Kristdemokraterna

http://www.dagen.se/debatt/ebba-busch-thor-och-emma-henriksson-lat-fler-unga-afghaner-stanna-1.988934

I er debattartikel från tidningen Dagen från ovanstående länk skriver ni att ”miljontals människor är på flykt” och att ”samtidigt söker sig många andra, av fullt förståeliga skäl, bort från fattigdom och misär mot vad de hoppas ska bli en nystart”. Fattigdom är inget flyktingskäl. Det finns miljontals fattiga människor i världen som skulle kunna komma till Sverige som asylsökande och beviljas uppehållstillstånd på grund av fattigdom. Vill Kristdemokraterna det? Fattiga människor ska få hjälp, men de ska hjälpas på plats där de bor.

Förra året anlände 181 346 asylsökande och migranter från Libyen till Italien via Medelhavet. Bara mindre än 3 procent av dom var flyktingar. De flesta var ekonomiska migranter som söker ett bättre liv i Europa. Det är inget flyktingskäl. Vill Kristdemokraterna att ekonomiska migranter ska beviljas asyl i Sverige?

Ni skriver att: ”I Sveriges stora ansvarstagande finns mycket att känna stolthet över”. ”Ansvar” och ”stolthet” är två ord som regering och riksdag ofta använder för att beskriva svensk asylpolitik. Det är en politik som sedan 1980-talet är ansvarslös, extrem och ingenting att vara stolt över.

Är ni stolta över att det är ytterst få av dom asylsökande som har fått stanna i Sverige under årens lopp som är genuina flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention och svensk utlänningslag? I boken ”Invandring och mörkläggning” av Gunnar Sandelin (socionom och journalist som bland annat har arbetat som nyhetsreporter på Sveriges Television) och Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) står bland annat följande:

”Mellan 1980 och 2012 har Sverige totalt sett beviljat drygt 1,6 miljoner uppehållstillstånd. Över 400 000 gäller asylsökande som har fått stanna. Av dessa är 10 procent flyktingar enligt såväl vår utlänningslag som FN:s konvention. Därtill kommer 25 procent så kallade skyddsbehövande, vilka inte klassas som flyktingar. Resten har fått stanna av andra orsaker. Media använder felaktigt ”flyktingar” som ett täckande begrepp för i princip alla som söker asyl”.

Till denna viktiga information i denna intressanta bok vill jag lägga till att egentligen har inga asylsökande skäl att få stanna i Sverige därför att Sverige är inte första asylland. Asylsökande flyr inte till Sverige. De har rest hit genom flera länder innan de har nått slutmålet Sverige. De har lämnat första asylland där de har haft skydd och i vissa fall till och med uppehållstillstånd. Asylsökande som kommer till Sverige är ekonomiska migranter som söker ett bättre liv här. Det är inget flyktingskäl. Dessutom är det inte säkert att alla som fick flyktingstatus som konventionsflyktingar mellan 1980-2012 (och de var som sagt bara 10 procent) verkligen var genuina flyktingar enligt denna konvention. Det kan finnas asylsökande som har

beviljats asyl på felaktiga eller falska grunder på grund av att Migrationsverket har slarvat med kontroller av asylsökandes bakgrund.

Är ni stolta över det mycket omfattande fusket och missbruket av det svenska asylsystemet?

Sverige har släppt in extremt för många asylsökande under årens lopp utan kontroll på vilka dessa människor är. De har släppts in i landet utan att ha behövt visa upp pass eller andra id-handlingar som visar vilka de är (de flesta asylsökande är identitetslösa). Om de har haft pass så har de ofta varit falska eller ogiltiga.

Är ni stolta över att det har beviljats uppehållstillstånd, asyl och svenska medborgarskap på felaktiga eller falska grunder? Migrationsverket gör inte alltid hundraprocentiga noggranna utredningar där det kontrolleras att det som den asylsökande säger är sant när det gäller namn, ålder, nationalitet och flyktingskäl. Detta har lett till att falska asylsökande har lyckats lura sig till permanenta uppehållstillstånd och även svenska medborgarskap.

Är ni stolta över de mycket omfattande identitetsbedrägerierna? Enligt en utredning från Skatteverket registrerar mellan 30-50 procent av de asylsökande olika personuppgifter hos myndigheter i Sverige för att få ut olika bidrag.

Är ni stolta över en asylpolitik där vissa asylsökande som så fort de har fått asyl i Sverige reser på semester till sina hemländer som de säger ha flytt ifrån? Dessa personer kan inte ha flyktingskäl eftersom de kan göra denna resa. Deras uppehållstillstånd borde rivas upp och att de utvisas från Sverige på livstid.

Är ni stolta över att Migrationsverket har beviljat permanenta uppehållstillstånd till syrier som inte kommer från Syrien? Dessa syrier har bott i andra länder där de har skydd och uppehållstillstånd och där det inte finns anledning att fly ifrån. De berörs inte av kriget i Syrien. Ändå får de permanenta uppehållstillstånd i Sverige. På vilka grunder då? De är inga flyktingar. De borde avvisas till de länder där de bor.

Är ni stolta över att terrorister och krigsförbrytare får uppehållstillstånd i Sverige? På vilka grunder får de stanna?

Är ni stolta över att det finns IS-sympatisörer på svenska asylboenden? Vad flyr de ifrån?

Är ni stolta över att enligt Migrationsverkets prognos väntas 50 000 asylsökande som har fått avslag på sina asylansökningar gömma sig? Denna siffra gäller till och med år 2020. Ovanpå denna siffra kan läggas till dom illegala invandrare som har rest in i Sverige utan att ha ansökt om asyl eller uppehållstillstånd. Hur många dom är är det ingen som vet. Vill ni att dessa människor ska beviljas amnesti?

Är ni stolta över att många ensamkommande ljuger om sin ålder? De säger att de är yngre än vad de är. Vissa av dom har till och med öppet berättat i media att de har uppgett en lägre ålder, vilket man kan läsa om i följande artiklar från länkarna längre ner:

* Sydsvenskans hemsida den 4 december 2016, (rubrik: ”Tusentals barn görs vuxna utan bevis i det svenska asyllotteriet”),

* Sveriges Radios hemsida, den 8 juni 2016 (rubrik: ”Handläggare vittnar om godtyckliga åldersbedömningar”),

* Expressens hemsida, den 26 mars 2017, med rubriken: ”Ja, jag är 22…fast i Sverige är jag 17 år”.

Är ni stolta över att ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd kan få bidrag för att kunna resa tillbaka till sina hemländer som de påstår ha flytt ifrån för att hälsa på sina familjer? Detta är inte klokt! Det finns ett fall från Sandviken om detta (se en av nedanstående länkar från Arbetarbladet). Denna person är ingen flykting eftersom han vill resa till sitt hemland.

Den extremt stora och okontrollerade asylinvandringen till Sverige och Europa är ett hot mot kontinentens framtid och säkerhet, framförallt Sverige med den mycket dåliga kontrollen av asylsökande som har kommit till vårt land. Ett exempel på denna ansvarslösa och extrema asylpolitik är terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Det är ingen asylpolitik att vara ”stolt” över.

I er debattartikel vill ni att fler unga afghaner (som ofta är unga män som ljuger om sin ålder och som saknar flyktingskäl) ska få stanna i Sverige. Ni vill att dessa personer ska beviljas uppehållstillstånd på ”synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter”, som tidigare fanns som skäl för att få stanna i Sverige och som tillfälligt har tagits bort men som ni i KD nu vill återinföra. Asylsökande som får stanna på dessa skäl är inga flyktingar. Sverige har hittat på flyktingskäl som vi inte har förbundit oss till genom internationella avtal och konventioner. Humanitära skäl (som togs bort år 2006), särskilt ömmande omständigheter och synnerligen ömmande omständigheter är några exempel på påhittade skäl som inte har med flyktingskäl att göra och där asylsökande har beviljats permanenta uppehållstillstånd på dessa icke-flyktingskäl.

Ni skriver att ”de många pojkar och unga män som idag riskerar utvisning till Afghanistan lever inte många gånger inte upp till de högt ställda kriterier som gäller för asyl”. Vad menar ni med ”högt ställda”? Vidare skriver ni att ”många har vuxit upp som flyktingar i Pakistan och har kanske inte ens några minnen från det land som de riskerar att utvisas till”, men de afghaner som har bott i Pakistan har skydd där och det landet är första asylland. Det är inte Sverige. Många unga afghaner kommer också från Iran. Varför lämnar de Pakistan och Iran? De bör omedelbart avvisas till dessa länderna och återförenas med sina familjer där, helst igår.

Det som ni förespråkar angående att fler icke-skyddsbehövande och åldersbedragande unga afghanska män ska få stanna är en extrem och ansvarslös asylpolitik. I flera opinionsmätningar har Kristdemokraterna legat under fyraprocentspärren som krävs för att komma in i Sveriges riksdag. Jag hoppas att ni ligger under denna spärr efter riksdagsvalet, den 9 september 2018.

Paul Nilsson

Här följer källor och andra intressanta länkar:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html

https://meritwager.wordpress.com/2015/01/12/nej-sverige-har-inte-ett-asylsystem-som-man-kan-vara-stolt-over/

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gunnar%20Sandelin

https://www.sydsvenskan.se/2016-12-04/det-svenska-asyllotteriet-tusentals-barn-gors-vuxna-utan-bevis

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519

http://www.expressen.se/nyheter/qs/afghanerna/ja-jag-ar-22-fast-i-sverige-ar-jag-17-ar/

http://www.expressen.se/gt/hela-grunden-till-mitt-liv-i-sverige-ar-falsk/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5055988

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/asylsökande-registrerar-olika-personuppgifter-hos-olika-myndigheter-3899333

https://meritwager.wordpress.com/2013/05/03/en-migga-men-under-senare-tid-har-det-tyvarr-visat-sig-att-en-icke-forsumbar-del-av-dem-som-vi-trott-vara-asylsokande-pa-flykt-fran-krigets-syrien-istallet-ar-syrier-som-bott-i-andra-lander-i-mer-a/

https://meritwager.wordpress.com/2014/10/19/en-migga-alltsa-beviljar-vi-permanenta-uppehallstillstand-till-syrier-pa-grund-av-kriget-kriget-trots-att-de-inte-ar-bosatta-i-syrien-och-inte-pa-nagot-satt-berors-av-kriget/

https://meritwager.wordpress.com/2015/09/11/naser-khader-i-berlingske-tidende-andra-ar-i-sjalva-verket-libaneser-eller-nordafrikaner-som-pastar-att-de-ar-syrier-de-ar-inte-pa-flykt-fran-ett-olycklig-inbordeskrig-utan-soker-sig-helt-enkelt/

https://meritwager.wordpress.com/2015/04/09/deras-malsattning-ar-att-etablera-ett-kalifat-i-sverige-dar-bara-sharialagar-skall-galla/

http://www.svd.se/jihadister-i-is-kommer-till-sverige-som-asylsokande

https://www.svd.se/problem-med-krigsforbrytare-spas-oka

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22937817.ab

https://www.b.dk/kronikker/medierne-fortegner-realiteterne

https://meritwager.wordpress.com/2015/04/09/deras-malsattning-ar-att-etablera-ett-kalifat-i-sverige-dar-bara-sharialagar-skall-galla/

https://meritwager.wordpress.com/2015/02/02/migrationsverket-ar-samhallsfarligt/

https://meritwager.wordpress.com/2015/02/01/det-ar-inte-svart-for-terrorister-och-andra-med-onda-avsikter-att-ta-sig-in-i-sverige/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hade-vi-varit-i-daraa-hade-jag-skurit-halsen-av-dig/

http://magasinetneo.se/artiklar/migranverket/

http://magasinetneo.se/blogg/migranverket-del-2/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2958517/The-Mediterranean-sea-chaos-Gaddafi-s-chilling-prophecy-interview-ISIS-threatens-send-500-000-migrants-Europe-psychological-weapon-bombed.html#ixzz3S8JxobYr

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3234458/Two-100-Syrian-migrants-ISIS-fighters-PM-warned-Lebanese-minister-tells-Cameron-extremist-group-sending-jihadists-cover-attack-West.html

https://meritwager.wordpress.com/2014/08/04/det-kom-ett-mejl-borjar-miggornas-berattelser-sippra-igenom-pk-filtret-om-asylbeviljade-som-reser-till-sina-hemlander-trots-pastatt-skyddsbehov/

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/fel-att-neka-flykting-bidrag-till-hemresa

http://meritwager.nu/allmant/de-ar-ofta-varken-barn-eller-flyktingar-tank-att-det-ar-sa-svart-att-forsta/

http://meritwager.nu/allmant/en-attatusenhovdad-karna-av-professionella-och-ideella-som-i-sina-uppdrag-dagligen-moter-ensamkommande-barn-och-unga-kraver-att-tusentals-asylsokande-som-vi-inte-vet-vilka-de-ar-varifran-de-komme/

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=wager+merit

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jan%20Tullberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s