John Gustavsson på Avpixlat visar hur viktigt det är att stödja Ingrid Carlqvist

Det har varit en del debatter i fria medier om en uppblossande konflikt mellan Jan Sjunnesson och Ingrid Carlqvist. Något förenklat började det med att Ingrid Carlqvist höll ett anförande i Göteborg där hon upplyste åhörarna om att några av de mest drivande aktörerna bakom kampanjer för mångkultur på 1960- och 1970-talet hade judisk bakgrund. Det fick Jan Sjunnesson att ta avstånd från Ingrid Carlqvist.

Jan Sjunnesson hade även läst en krönika på Avpixlat den 14 april av Rolf Malm där Malm hävdade att vissa namngivna judar tidigt propagerade för mångkultur. Det var en ren faktatext som enligt Sjunnesson innehöll ”antisemitiska” påståenden. Att nämna det faktum att (även) judar låg bakom olika kampanjer för att Sverige skulle öppna sina gränser för storskalig invandring kallas nu antisemitism. Sjunnesson skrev på sin blogg att han ”tar avstånd” från Rolf Malms åsikter och från Avpixlats publicering. Trots att Rolf Malms text inte innehöll några felaktigheter redigerade Avpixlat om innehållet och tog bort delar av texten. Kort tid därefter tog Avpixlat bort krönikan helt och hållet.

När Jan Sjunnesson lyssnade på ett föredrag av Ingrid Carlqvist den 7 februari hade hon i likhet med Malm, men före honom, grävt en del kring vilka som låg bakom kampanjer för att Sverige skulle bli mångkulturellt och kom fram till att det i flera fall var personer med judisk bakgrund. Sjunnesson hade tänkt skriva ett referat från föredraget på Avpixlat, men eftersom Carlqvist kommit fram till en del sanningar som Sjunnesson betraktade som obekväma så skrev han istället ihop ett avståndstagande från henne. För att markera hur mycket han ogillade att höra Carlqvists sanningar skickade han sin text till gammelmedia som SVT Opinion, DN, SvD, Expressen och Nyheter24 och även till Expo och Svenska Kommittén mot antisemitism, alltså till medier som varit drivande i utvecklingen mot ett mångkulturellt samhälle. Sjunnesson har sedan gått ut och försökt svartmåla Ingrid Carlqvist med alla de epitet som vanligen används mot invandringskritiker.

Jan Sjunnesson skrev på sin blogg:

Jag står bakom tanken på nationalstaten som ett fredsfrämjande projekt. Utan den ingen demokrati. Den måste försvaras utan hänvisningar till etniska grupper som judar eller andra folkgrupper. I detta kan alla samlas. Därmed finns inget utrymme i en sådan demokratisk samling för landet för de antisemitiska utfall som Rolf Malm och Ingrid Carlqvist visat prov på.

Etablerade medier vill gärna bunta ihop oss kritiker av invandringspolitiken till en och samma åsiktsgemenskap, där inga nyanser finns, där det som någon skriver påmålas en annan person.

Det finns en agenda i att få oss samtliga att framstå som människofientliga, uppenbart konspiratoriska och antisemitiska, istället för att lägga skulden på den individ som bör bära den. Hade min text publicerats då för två månader sedan, hade jag förmodligen inte förknippats med Rolf Malms antisemitiska svammel.

Jan Sjunnesson har en agenda, men den handlar inte om att rädda Sverige. Den handlar mest om att framställa sig själv som nödvändig i ett politiskt sammanhang som han borde lämna. Istället för att låta folk ha sina åsikter i fred och istället för att försöka förstå ett problems uppkomst, orsak och fortsatta förekomst försöker Sjunnesson nu med olika påhopp försöka demonisera människor som uttalar viktiga sanningar.

Sjunnessons angrepp på Ingrid Carlqvist och Rolf Malm fortsatte med angrepp på en rad andra personer och organisationer som Ingrid Carlqvist i podden Ingrid & Conrad intervjuat eller på olika sätt haft minsta lilla samarbete med. Daniel Friberg och Henrik Palmgren (som enligt Sjunnesson driver ett driver ett ”högerextremt och vitmaktförespråkande medienätverk”) som gjort mer nytta än Sjunnesson och förmodligen förstår problemet bättre tycks Sjunnesson känna väl till. Han måste ha lyssnat noga till deras ord eftersom han så tydligt markerar ett ogillande.

Jan Sjunnesson skriver:

Idag är hon och de som lierar sig med henne inte till gagn för den opinion och folkrörelse som byggts upp runt alternativa medier och folkliga demokratiska protester, tvärtom.

Det är inte alldeles klart vad han menar, men han menar nog att den intetsägande liberaliserade invandringskritiska opinionen som han själv företräder tillsammans med Avpixlat och det urvattnande Folkets Demonstration, som mest gnäller på invandringen, men inte har några svar eller lösningar, skulle kunna rädda Sverige.

Sjunnesson skriver vidare:

Den positiva utveckling som skett i den offentliga debatten om islam och invandring får inte försinkas genom att högerextrema alternativ växer fram. Dessvärre bidrar beröringsskräcken med SD från övriga partier och medier till att ett tomrum skapas till höger för de otåliga som anser att SD och dess eventuella samarbetspartner i riksdagen är för försiktiga.

Ansvaret vilar därför på alla demokratiska krafter att föra öppna förnuftiga samtal om islam, invandring och andra kontroversiella ämnen. Annars växer högerextremismen, antisemitismen och rasismen.

Nu är det så att det finns inga offentliga debatter om islam eller invandring värda att kallas debatter. Det är bara pseudodebatter som handlar om detaljer, inte om den politik som förändrar Sverige demografiskt eller som hotar oss även kulturellt och politiskt. Sjunnesson vill inte att det ska finnas sådana debatter och det vill inte heller de gammelmedier som Sjunnesson skickat brev till. De vill istället öppna gränserna ännu mer och ta död på svenska folket ännu fortare. Och några av dessa aktörer vill Sjunnesson skydda från kritik.

Sjunnesson har sina vänner på Avpixlat, en sida som huvudsakligen profiterar på invandringskritik, men inte har ambitioner att ens försöka rädda Sverige – vilket de alternativmedier som Sjunnesson ogillar faktiskt har.

Efter hetsen mot Ingrid Carlqvist har det blivit allt tydligare vilka som är sanna Sverigevänner och vilka som är liberaler vars invandringskritik inte syftar till att ens försöka rädda Sverige utan till att motarbeta nationalister och kalla dem för högerextremister, antisemiter och rasister.

Ingrid Carlqvist sade den 24 april (i podden Ingrid & Conrad):

Jag har nu i ett antal år, åtminstone sedan 2011 när vi började med Dispatch International, dagligen och stundligen kritiserat svenskar, svenska politiker, svenska journalister, det svenska kulturetablissemanget, jag har varit tuff, jag har varit stenhård, jag har varit förbannad. Jag har också kritiserat hela islamiseringen, vissa muslimska företrädare som ganska öppet vill islamisera Sverige, oj så mycket applåder.

Jag har inte kallats svenskofob, jag har visserligen kallats islamofob, men det har ju en sådan som Sjunnesson inte tyckt vara några som helst problem, men en enda gång när jag i ett föredrag där jag pratade om min kommande bok, hur kunde Sverige på tio år gå från Tage Erlanders uttalande om att vi var så lyckligt lottade som hade ett homogent land, till att tio år senare 1975 beslutar riksdagen i enighet att Sverige ska bli mångkulturellt. Alltså det är en oerhört kort tidsperiod, hur sjutton kunde…alltså 349 ledamöter, inte en enda av dem tänker som Tage Erlander gjorde tio år tidigare. Och i mitt arbete för att försöka hitta vad det var som hände så upptäckte jag då bland annat genom en bok som heter ’Hur Sverige blev mångkulturellt’, att den som satte igång hela diskussionen om att det inte vara bra med ett homogent land, utan att det skulle vara mycket bättre med ett mångkulturellt land, den som skrev den, såvitt jag har kunnat bedöma, det allra första debattartikeln, han hette David Schwarz och han var judisk invandrare, han hade suttit i koncentrationsläger, och han kom till Sverige och blev sedan redaktör för en invandrartidning som hette Invandrare & Minoriteter eller något i den stilen. Han skrev den allra första debattartikeln som sedan följdes av ett antal andra och de som var mest aktiva i debatten för mångkultur det var judiska företrädare och det var folk från Estland, där vi också hade en stor invandring ifrån, och sedan var det även svenskar som var med på den båten. Och sedan fanns det svenskar framför allt som var mot det. Men det som sattes igång, jag tror det var den första debattartikeln publicerades 1964, så det var före Tage Erlanders uttalande, och fick sedan så enorm spridning. Det betyder ju inte att ’det är judarnas fel’ men om vi vill förstå vad det är som har hänt kan vi faktiskt inte låta en grupp vara liksom helt immun mot kritik. Varför skulle de vara det?  . . .  Det jag menar är att om det finns en företeelse som man inte får kritisera, inte ens vi på den sidan som liksom hävdar med emfas att allt ska kritiseras och allt ska granskas och vi måste stå upp för yttrandefriheten, om det finns en sak som är förbjuden för alla, inte bara för de politiskt korrekta utan för alla, då är det där man ska titta, för då är det någonting som inte stämmer där.

Ingrid Carlqvist har flera gånger uttryckt åsikten att vi måste försöka enas kring de viktigaste frågorna för att kunna rädda Sverige. Därför förordar hon samarbete, även med personer hon inte delar alla åsikter med, istället för splittring. Men inom sfären Avpixlat och numera även Sverigedemokraterna så finns det krafter som vill att Sverige ska vara mångetniskt och att vi inte ska kritisera vissa personer eller vissa organisationer som ligger bakom det mångkulturella projektet. Här kommer John Gustavsson in i bilden. Han skriver ofta på Avpixlat, men anledningen är helt obegriplig om man inte förstår att Avpixlat är en trojan. John Gustavsson ägnade flera krönikor åt att skapa opinion mot Donald Trump och nu har han bestämt sig för att förorda ”splittring”. I en krönika på Avpixlat framför han ett antal åsikter och slutsatser som är mera baserade på inbillning och fria fantasier än på en verklighet. Det kräver för mycket tid att bemöta det han skriver och det är uppenbart att helt saknar förmåga att dra rätt slutsatser om någonting. Vad han egentligen vill är att bidra till att SD blir så liberalt att det blir omöjligt att rädda Sverige – och dit är SD på väg. Partiet är nedlusat med liberaler och förvirrade människor som gör allt för att undvika att kritisera den demografiska utvecklingen, vilket är den viktigaste av alla politiska frågor. Inte ens islam vågar partiet kritisera idag och det beror att partiledningen företräder allt annat än det folk som har rätten till Sverige – svenska folket.

Om det är någon som tvekar när det gäller vem man bör stödja eller inte stödja i bråket mellan Jan Sjunnesson och Ingrid Carlqvist så är svaret mycket enkelt. Jan Sjunnesson har gjort en del bra saker, men från och med nu är det omöjligt att ge honom stöd av något slag. Men se upp! Det kommer nya personer som agerar likadant. John Gustavsson är bara en i raden och man ska se upp med sådana personer. Det är sådana personer som av rädsla för att kallas ”antisemiter” undviker att kritisera juden Dan Korn som 2013 sade i Tidskriften Neo att ”Den svenska etniciteten är något som borde avskaffas med omedelbar verkan”.

Den som ska stödjas i det här fallet är Ingrid Carlqvist och hon förtjänar totalt stöd!

En reaktion på ”John Gustavsson på Avpixlat visar hur viktigt det är att stödja Ingrid Carlqvist

  1. MartinA

    Väl talat!
    Sen är ju debatten löjlig. Sjunnesson och Avpixlat förnekar att judar är ett folk som har sina egna intressen att bevaka, det blir ju helt snurrigt. Judar har alltid varit minoriteter och kommer därför helt legitimt att förorda minoriteters rättigheter. De har dessutom alltid varit ett internationellt folk och kommer därför självklart att förorda att det skall vara lättare att röra sig över gränser. Vad annat skulle deras organisationer förorda? Straffskatter på minoriteter och mindre rörelser över gränserna? Hur kan någon begära att de skulle argumentera för det?

    Dessutom, Sjunnesson verkar argumentera för nationalstat utan nation. Han är bara en skojare.

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s