Så försöker statens medier driva invandringskritiker från hus och hem

Det är inte bara statens medier som försöker driva bort invandringskritiker från sina jobb. De stora medierna som ägs av oligarker och är sammanflätade med staten och deras agenda agerar på liknande sätt, men ofta med en ännu mer hänsynslös udd.

Ett av hundratals – eller kanske tusentals – exempel på hur journalister försöker skada invandringskritiker genom att framställa dem som ondsinta var när Nina Drakfors, idag politiskt aktiv i Sverigedemokraterna, utsattes för en allvarlig kränkning av journalisten Sten Lillieström på Sveriges Radio, P4 Skaraborg.

Nina Drakfors har utövat sina medborgerliga rättigheter genom att välja att hysa vissa politiska åsikter och ställa frågor till politiker och journalister. Det är inte bara en rättighet utan snarare en skyldighet för medborgarna i en demokrati att se till att makthavarna inte missbrukar sin makt.

När medborgarjournalisterna på Granskning Sverige började gräva i journalisters och makthavares maktmissbruk och översitteri kunde de visa skrämmande resultat. I ett normalt land borde ingen höja på ögonbrynen om någon framförde en politisk åsikt om någon fråga i samhället. Alla ska ha rätt att tänka och tycka och framföra sina åsikter om tillståndet i landet.

Men Sverige är inget normalt land, det är i flera avseenden ett mycket onormalt land där en liten maktelit försöker påtvinga medborgarna vissa åsikter och om de inte anammar maktens åsikter så försöker makten stigmatisera eller hota medborgarna.

Det har medborgarjournalisterna på Granskning Sverige sett och själva fått erfara. Ett exempel var när Nina Drakfors på sin Facebooksida kallade ”profeten Mohammed” för pedofil på grund av sin livsstil.

Att kritisera islam är som bekant tabu i det Sverige som blivit ett land där alla religioner kan kritiseras utom den religion som politikerna systematiskt importerar för att den ska ta över landet. ”Islam” är inte ens en religion, det är en ideologi som inte är kompatibel med svensk eller europeisk livsstil. Den hör inte hemma här och det gör inte heller islams utövare. Men att ha åsikter om den statliga migrationspolitiken som slår sönder vårt land är praktiskt taget förbjudet – eller i alla fall förknippat med stora risker.

När Nina Drakfors hade åsikter om det agerade det statskontrollerade radion, i det här fallet P 4 Skaraborg, genom att skicka fram Sten Lillieström för att agera mot Nina Drakfors. Sten Lillieström tog kontakt med Nina Drakfors’ chef, Saeed Ardane, som enligt en artikel som Lillieström skrev var ”osäker på om det tjänstemannen gör privat behöver påverka tjänsteutövningen.”

Sten Lillieström hade talat med Ardane och försökte på sitt eget sätt skapa en bild av att Drakfors inte är lämplig att arbeta som socialsekreterare och att hon helst borde avskedas. Lillieström ringde alltså till Drakfors chef för att skvallra om vad hon skrivit på sin Facebooksida. Vi har att göra med journalister som arbetar i samma anda som man gjorde i DDR och Sovjetunionen, där man agerade på samma sätt mot dissidenter. Sten Lillieström är en sådan journalist, han går makthavarnas ärenden och hotar folket.

Sten Lillieström skrev i artikeln:

En socialsekreterare i Skövde som bland annat ska hjälpa muslimer i svåra livssituationer extraknäcker som opinionsbildare för en organisation med rasideologiska övertygelser.

Sten Lillieström anklagade alltså Granskning Sverige för att ha rasideologiska övertygelser utan att förklara vad han menade med det, men Lillieströms förhoppning var att Nina Drakfors skulle få sparken från sitt jobb.

Lillieström skrev också att Nina Drakfors skrivit ”förklenande uttalanden om profeten Mohammed”. I ett normalt samhälle skulle ingen bry sig om någon skrivit ”förklenade” om Jesus eller andra förgrundsfigurer för någon religion, men just när det gäller islam så ska svenska lära sig förstå att man inte får kritisera den religion som makthavarna vill ska ta över Sverige. Islam är heligt, muslimer ska respekteras. Den som inte respekterar islam ska straffas, av staten, av journalister eller av andra makthavare.

Sten Lillieström försökte framkalla hat mot Nina Drakfors för att hon kritiserat en ideologi – en livsstil – som inte hör hemma i ett civiliserat land. han talde också med Socialnämndens moderata ordförande i Skövde Elisabeth Svalefelt som sade att ”frågan måste utredas” och ”personalavdelningen måste titta på detta”.

I fallet med Nina lyckas makthavarna inte så bra, men de har dessvärre lyckats i hundratals andra fall. Vi måste förstår att journalister på maktens medier inte är folkets vänner, de är folkets fiender och förtjänar inget annat än förakt.
granskning-sverige
Nina Drakfors talar med Sten Lillieström

Sveriges Radio gjorde den 23/11 2015 en tendentiös artikel i syfte att få Nina Drakfors sparkad från jobbet och hotad av muslimer. Nina Drakfors ringer dock snabbt upp journalisten Sten Lillieström och börjar ställa motfrågor.

Precis som när Johan Andersson ringer, så kommer Sten Lillieström med undanflykten att han är ledig.

https://youtu.be/Pb8I4H50rtQ

Ändå har han tid att ställa massa frågor till Nina. Men när han själv skall svara på frågor, så jobbar han inte mer.

Lögnen om hans ledighet spricker när det visar sig att han försökt stämma träff med Nina samma dag, som detta samtal äger rum. Tillsammans med det faktum att ingen i Sveriges Radios växel fått något frånvarobesked, något som alla måste göra när man tar ledigt, kan man dra slutsatsen att Sten Lillieström verkar ljuga människor rakt upp i ansiktet. Sådana lögner som även går som en röd tråd genom hela Sten Lillieströms artikel om Nina Drakfors och Granskning Sverige.

http://sverigesradio.se/sida/artikel….

Personerna som talar med varandra:

Sten Lillieström arbetar som journalist på Sveriges Radio P4 Skaraborg. Han skrev den 23 november 2015 en artikel som syftade till att få Nina Drakfors sparkad från sitt jobb.

Nina Drakfors. Ytterst modig kvinna som brukar vara talare vid Folkets Demonstration, är aktiv i Sverigedemokraterna och dessutom ringer upp makthavare och ställer frågor. Här ringer hon till den märklige Sten Lillieström som försökte på Drakfors avskedad från sitt jobb.

ND: Nina Drakfors, SL: Sten Lillieström.

SL: Sten Lillieström.

ND: Hej Sten detta var Nina Drakfors.

SL: Hej Nina.

ND: Du hade sökt mig igår, du ville ställa frågor…

SL: Ja precis

ND: Men vad var det du tänkte, vad var det du ville ställa för frågor?

SL: Det var ju då frågan om hur du egentligen resonerar när du offentligt där på Facebook bland annat då pratar om att profeten Muhammed är pedofil och mördare, det är väl det och sedan att du är engagerad i den här Granskning Sverige, som ni heter och hur du tänker kring, alltså, hur man ska kunna jämka de här två olika uppdragen. Det är också det som vi funderade på så att det var ju jättebra om du kunde svara på sådana frågor.

ND: Vad anser du själv gör någon till pedofil?

SL: Nu är det inte jag som, som ska få frågor utan det är ju du.

ND: Men jag tänkte att eftersom du är en maktperson, jag är ingen maktperson, då tycker jag det är intressant att veta var du tycker att gränsen går. Tycker du att man ska gifta sig med en sexåring och ha samlag vid nio års ålder. Var går gränsen för pedofili? Kan du säga det?

SL: Jag går inte in på det, jag ställer frågan till dig och så ställer du en motfråga, det, det…

ND: Du är väl en granskande journalist med en maktposition, du har väl lön från staten och regeringen liksom…du ska väl kunna svara på frågor.

SL: Ja, fast nu är jag inte i tjänst idag.

ND: Ok, för du skrev ett sms till mig och sade att du ville träffa mig idag…

SL: Ja precis.

ND: … och så är du inte i tjänst.

SL: Nej det är ju inte aktuellt längre då…att jag träffar dig…

ND: Nähä, varför är det inte aktuellt längre?

SL: Varför skulle jag svara på det. Nu är ju jag schangtil nobel här och svarar i telefon och pratar med dig, men du är ju bara aggressiv och ställer motfrågor, det handlade ju om att du skulle lägga ut texten och förklara dig. Men det vill du inte va?

ND: Jag har redan lagt ut texten idag och du frågade mig igår om du fick träffa mig idag. Du har ju redan gjort din artikel.

SL: Det finns ju fortfarande tillfälle för dig en möjlighet att lägga ut texten naturligtvis…

ND: Hur kommer det sig att du vill träffa mig idag, men ändå har du lagt ut artikeln och sedan säger att du inte är i tjänst.

SL: Alltså, om du och jag träffas så kan jag förklara det för dig.

ND: Hm, ok.

SL: Men om det nu skulle vara så att du känner att du vill förklara dig, att du inte känner dig rättvist framställd, har du en möjlighet till det, och då råder jag dig eftersom jag inte är i tjänst, att kontakta våran kanalchef Gabriel Byström som senast för 30 minuter sedan sms:ade mig och frågade hur det blev med det eftersom jag hade haft kontakt med dig igår så undrade han om det var så att du var intresserad av att prata med oss eller inte.

ND: Bra, men då slår jag dig en signal i veckan så kan vi diskutera mer.

SL: Absolut, tack ska du ha.

ND: Hej då

granskning-sverige

Johan Andersson talar med Sten Lillieström

Efter att den ensamstående mamman Nina Drakfors hoppade av Socialdemokraterna och berättade för Granskning Sverige hur partiet fungerar bakom kulisserna, var det väntat att partiet skulle slå tillbaka. Socialdemokraternas anfall kom via Sveriges Radio.

Dagen efter Nina Drakfors sensationella intervju, med det S-styrda Säpo, där de erkänner att Sverige är en rekreationsbas åt IS, skriver Sveriges Radio en förtalsliknande artikel. Den ensamstående mamman Nina Drakfors påstås tillhöra en ”rasideologisk organisation”, när Granskning Sverige i verkligheten är ett medborgarjournalistiskt initiativ för demokrati.

http://sverigesradio.se/sida/artikel….

I Sten Lillieströms tendentiösa artikel haglar beskyllningar, t ex som att Nina Drakfors är en ”rasistisk opinionsbildare”.

Sveriges Radios artikel har två mycket hotfulla syften.

1 Sten Lillieström går till Nina Drakfors arbetsgivare och till politikerna i kommunen i syfte att genom förtalsliknande beskyllningar, skrämma dem till att sparka Nina Drakfors från hennes kommunala jobb.

2 Sten Lillieström hävdar att Nina Drakfors skrivit att Muhammed var pedofil, i syfte att uppvigla muslimer och islamister, som röstar på Socialdemokraterna, att mörda Nina Drakfors.

Det uppenbara syftet är naturligtvis att förstöra Nina Drakfors och hennes barns liv.

När Granskning Sverige, morgonen efter, ringer till Sten Lillieström, för att ställa frågor om vilka källor han använt, vill han inte svara på frågor. Han hävdar att han inte är i tjänst.

I och med alla lögnerna i artikeln tror vi inte på hans påstående, utan fortsätter fråga. Ibland svarar han, ibland ställer han motfrågor och ibland är han inte i tjänst. Allt efter svårighetsgraden på frågorna.

När vi efter samtalet ringer för att kontrollera om han verkligen är ledig, visar det sig att han inte lämnat något besked till någon på Sveriges Radio, om att han skulle vara ledig.

Under samtalet hotar Sten Lillieström Johan Andersson med att han skall ringa tillbaka klockan tre på natten innan han lägger på luren i örat.

Samtalet utspelar sig mellan…

Sten Lillieström arbetar som journalist på Sveriges Radio P4 Skaraborg. Han skrev den 23 november 2015 en artikel som syftade till att få Nina Drakfors sparkad från sitt jobb.

Johan Andersson från Granskning Sverige ringer till makthavare och ställer frågor. Makthavarna är sällan intresserade av att svara på frågor och slänger ofta på luren. I det här samtalet talar Johan med Sten Lillieström som försökt göra livet surt för invandringskritikern Nina Drakfors. Lillieström har skrivit en artikel där Nina Drakfors påstås tillhöra en ”rasideologisk organisation”

SL = Sten Lillieström, JA = Johan Andersson.

SL: Sten Lillieström.

JA: Ja hej mitt namn är Johan och jag ringer från Granskning Sverige.

SL: Hej Johan.

JA: Jag läste just en artikel som du hade skrivit igår.

SL: Hm, du jag är ledig idag.

JA: Jo men jag kan bara ställa en liten snabb fråga eftersom du ändå har skrivit saker, jag bara undrar var du har fått ifrån att Granskning Sverige är en rasideologisk organisation.

SL: Jag är ledig.

JA: Men vem är det som har sagt till dig att göra artikeln.

SL: Du förstår inte Johan, och det beror på att du inte vill förstå.

JA: Jag förstår. Är det du eller din chef som har bestämt att du ska göra artikeln?

SL: Du får höra av dig till min chef.

JA: Jag lovar att jag ska göra det, jag kan garantera det…

SL: Han är i tjänst.

JA: Jag vill bara fråga dig, är det du som har bestämt eller är det han?

SL: Bestämt vad?

JA: Att den här artikeln ska skrivas, att ni ska ringa till kommunledningen, att ni ska ringa till arbetsgivaren. Är det du eller din chef?

SL: Det är en samlad bedömning…, det är alltså journalistik.

JA: Av vilka personer då?

SL: Det är en samlad bedömning, det kallas för journalistik.

JA: Vilka personer är det som…

SL: Tack så mycket för ditt samtal, vi kan ta upp den här tråden igen när jag är i tjänst.

JA: Ok, när är du i tjänst?

SL: Du kan ringa till min chef, som är ansvarig för publiceringen, när han är i tjänst.

JA: Ok när kommer du tillbaks till tjänst…

SL: Tack så mycket Johan, nu avslutar vi samtalet. Jag har sagt till dig vid, tror jag, fem tillfällen, att jag inte är i tjänst.

JA: Men när kommer du i tjänst igen?

SL: Jag kan inte svara på det.

JA: Vet du inte hur ditt schema ser ut?

SL: Det handlar inte om schema.

JA: Ok, så du jobbar på timbasis, du kan bli inkallad, du har jourtid?

SL: Vet du vad, jag tycker du är ohyfsad.

JA: Tycker du det? Jag tycker du är ohyfsad som skriver att vi är rasideologiska när du inte kan belägga det. Vad har du för källa på det?

SL: Om du pratar med min kanalchef…

JA: Men du skriver massa saker som är rent förtalsliknande, vi är ett medborgarjournalistiskt demokratiskt initiativ, varför står det då att vi är en rasideologisk organisation?

SL: Sveriges Radio Skaraborgs bedömning är att det här inte är ett förtal.

JA: Jo det förstår jag, men vad har du för källa på det är rasideologiskt…

SL: Förstår du det, hur kommer det sig att du ställer frågorna då, om du förstår att det är vår bedömning att det inte är förtal?

JA: Därför att jag vet vad ni har för källa på det.

SL: Jaså, du har redan pratat med min kanalchef.

JA: Nej men jag….

SL: Ändå så vill du ringa och trakassera mig på fritiden…

JA: Är det trakasseri att fråga vad du har för källa på dina påståenden, nu får du…

SL: Alltså jag reagerar, när jag säger till dig, att jag tar inte det här samtalet…

JA: Men varför pratar du då?

SL: Ja varför pratar jag då? Avsluta samtalet, det ligger på din lott att dra dom slutsatserna. Jag är inte i tjänst och tar därför inte tjänstefrågor just nu.

JA: Ok, när svarar du på frågor nästa gång?

SL: Jag kan gärna återkomma till dig…

JA: När då?

SL: När jag är i tjänst, allra helst när du inte är det…

JA: När är du i tjänst…

SL: …då ska jag ringa till dig. Ja när är du inte i tjänst?

JA: Jag jobbar gratis i motsats till dig.

SL: Då ringer jag till dig klockan tre i natt.

JA: Ja men det är ju trakasseri eller hur…att ringa någon klockan tre på natten.

SL: Nej, nej.

JA: Jag ringde till Sveriges Radios växel och frågade, så dom har kopplat…

SL: Jag bryr mig inte om det.
JA: Vad sade du?

SL: Jag bryr mig inte om det, jag säger ju till dig att du får ju lyssna på vad jag säger…

JA: Men om Sveriges Radio kopplar till dig…

SL: Tack så mycket då…

JA: …om Sveriges Radio kopplar till dig…

SL: …då hör jag av mig till dig vid ett annat tillfälle…

JA: Klockan tre på natten?

SL: Man vet aldrig, du är ju alltid i tjänst säger du ju.

JA: Nej, jag är inte i tjänst, jag har inte ett öre för detta i motsats till dig som försöker få andra arbetslösa genom att skriva tendensiösa artiklar, som inte har ett ord sant.

SL: Intressant.

JA: Vad har du fått ifrån att Nina Drakfors är en opinionsbildare? Vad har du fått ifrån att hon är rasist?

SL: Du får som sagt kontakta min kanalchef som är ansvarig utgivare…

JA: Rasist, det vet du om att det är förtal att säga det.

SL: Jag pratar inte med dig om detta just nu eftersom jag inte är i tjänst, däremot så kan du prata med vår kanalchef Gabriel Byström, eftersom att han är ansvarig utgivare. Och det är en samlad bedömning som vi har gjort att det här är värt att rapportera.

JA: Så ni har skrivit den tillsammans då, det är så jag ska förstå det.

SL: Nej, du ska inte förstå det på något sätt annat än att mitt namn står under artikeln och den är publicerad under P4 Skaraborg, Gabriel Byström är ansvarig utgivare.

JA: Så det är han som har gjort research…eller är det du som har gjort research?

SL: Tack så mycket Johan. Nu pratar jag inte med dig mer, så att jag lägger på nu. Tack så mycket.

Sten Lillieström lade på luren

granskning-sverige

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s