Barnperspektivet i Sverige får svar på tal

Barnperspektivet i Sverige (BPIS) med säte i Lidköping är en privat ideell organisation som startats av psykologen Åsa Landberg som tidigare arbetat på Röda Korset. Tanken är att barn inte ska slitas från sina föräldrar och att asylsökande familjemedlemmar ska kunna återförenas – i Sverige. BPIS är ytterligare en i raden av organisationer som arbetar utifrån en naiv och verklighetsfrånvänd världsbild. De säger sig vilja hjälpa barn, men resultat av verksamheten blir istället ökad belastning på vårt samhälle genom att vi får fler problem än vi redan har, inte minst genom kopplingen till det migrationspolitiska projektet. I den brevväxling som ägt rum mellan Paul Nilsson och ”Vi står inte ut” skrev BPIS ett brev till invandringskritikern Kenneth Sandberg och det föranledde Paul Nilsson att skriva brev till BPIS.


Brev från Kenneth Sandberg till ”Vi står inte ut”:

Till alla “Godister” som åberopar solidaritet och humanitet och som i princip pläderar för “asyl åt alla” – inklusive “ensamkommande flyktingbarn” – vill jag replikera följande:

Solidaritet är inte att agera utifrån det som den Politiskt Korrekta självutnämnda moraliska eliten skänker en “godhetsgloria” åt. I stället bör handlandet styras av etisk/intellektuell hederlighet, vilket innebär att hjälp-till-självhjälp i och kring de drabbade områdena i världen såväl akut som långsiktigt är till störst gagn för flest människor och de mest behövande. En uppfattning förenad med insikten att vi måste prioritera agerande för att hejda de krafter som medvetet skapar kaos och krig runt om i världen. Icke minst, sedan årtionden tillbaka, USA och de där bakomliggande intressena från judiska finansoligarkier.

Påståenden om att “vi kan göra både och”, att “det ena inte står i motsättning till det andra” kan och bör avfärdas som just vad det är; Naivt och okunnigt på dagis- och Miljöpartinivå (och numera Centerpartistisk Annie Lööf-retorik), i avsaknad av verklighetsförankring! Självklart är det så att för varje miljard som spenderas på mottagande och permanent omhändertagande här i Sverige – kostnader som sedan decennier stavas hundratals miljarder kronor per år – eroderar våra möjligheter att anslå annan ekonomisk hjälp av större betydelse, via exempelvis UNHCR.

Det är tveklöst också på det viset att vi med den bedrivna “generösa” invandringspolitiken på sikt urholkar svenska skattebetalares motivation för att alls ta sig an omvärldens och andra befolkningars problem. Den pågående nedrustningen av vår tidigare välfärd får oundvikligen den konsekvensen för “vanliga” svenskar. Därtill fungerar den omedelbara tillgången till Sveriges välfärdssystem som en magnet för allt fler i den 3:e världen (där det sannolikt handlar om hundratals miljoner människor, inte endast 60 miljoner, som är potentiella migranter till västvärlden) – vilket får som effekt ett ständigt ökande antal som försöker ta sig hit.

Således en ond cirkel eftersom vårt eget samhälle försämras samtidigt som vårt utrymme för att hjälpa på plats ute i världen krymper . Samtidigt gör vi oss skyldiga till en “braindrain” visavi bl a Mellanöstern och Afrika, som i nuläget har störst brist på mänskliga resurser för att bygga och utveckla de egna samhällena. Mot bakgrund av de oerhörda lidanden som just nu plågar så många människor i dessa krigsdrabbade regioner och den skriande brist som råder på hjälpande krafter där, är det direkt oetiskt att vi här i Sverige prioriterar att vidareutbilda och permanent integrera t ex läkare och andra sjukvårdskunniga immigranter. Fruktansvärt cyniskt är att på detta sätt medverka till att kvinnor, barn, gamla och sjuka lämnas därhän av de hitresta unga, friska, starka – varav en del välutbildade – män, som haft resurser att ta sig halva jorden runt för att komma till Sverige.

Att långt ifrån alla som tagit sig hit är att betrakta som tillgångar för ens de samhällena de lämnat, ser vi sedan år tillbaka exempel på i form av upplopp, våldtäkter och annan kriminalitet som lavinartat förvandlat det tidigare trygga och välfungerande Sverige till en “bananrepublik” i vardande. Men även om vi det avseendet näppeligen gjort oss skyldiga till erodering av tredje världens resurser, så är dessa fenomen i ännu mindre grad att ta till intäkt för någon klokhet eller rationalitet i den bedrivna invandringspolitiken…

Om de ansvarslösa och infantila uppfattningarna och agerandet från politiker och PK-etablissemanget kunde förklaras med avsaknad av förstånd och förnuft, så skulle det vara en något förmildrande omständighet. Dock; Det faktum att det i många fall högst troligen handlar om agerande mot bättre vetande – d v s rent och skärt hycklande – gör situationen i vårt land långt värre.

Bland offren för Sveriges missriktade politik och ambitionen att spela “humanitär stormakt”, hör självfallet också de många barn och ungdomar som på olika sätt – mer eller mindre riskfyllda – tagit sig till vårt land. Om vi prioriterade hjälp-till-självhjälp i tredje världen, så hade dessa haft bättre möjlighet att stanna hemma och skapa sig en framtid i sina respektive hemländer. Istället för den otrygghet och rotlöshet som det innebär att lämna allt och alla för ett främmande land i kalla Norden.


Svar från BPIS till Kenneth Sandberg:

Ursäkta men jag blir bara så trött. Inget blir sant bara för att man upprepar det tillräckligt många gånger. Inte heller för att det skriks tillräckligt högt.

Du får tycka vad du vill, jag håller inte med.

Du talar dessutom emot dig själv. Ena stunden skall de inte hit andra stunden är det inhumant att en del kommer och lämnar andra kvinnor, barn och sjuka.

Hjälp till självhjälp. du verkar inte ens veta vad du pratar om. Ingen lämnar allt precis som du säger … om det inte är så att de inte har något annat val. Sedan handlar det om människors ifrån olika länder med olika behov av olika anledning.

Hjälp till själv hjälp i ett samhälle som inte längre finns Syrien som sönderbombats. Där det inte finns vägar, skolor, affärer eller sjukvård längre. Så du menar att bara de får pengar så klarar de av att leva där? Det kommer ta åtskilliga år innan något alls fungerar där igen. Alla barn som bor där, stannar där kommer att förlora skolgång, kan dö av småskador eftersom det inte finns sjukvård, Det finns inte vatten eller mat så det finns inget att köpa.

Vad gäller afghanerna så tillhör de ett folkslag, (hazarer) en religion (shia)som jagas av de andra i sitt hemland. De som kommer via andra länder har redan flytt en gång. Vad skall hjälpen bestå i då de flås, misshandlas, dödas. våldtas, används som mänskliga sköldar, tvångsrekryteras, från 14 år och uppåt, lemlästas. Det är ingen ände på vad de utsätts för bara för att de tillhör en minoritetsgrupp. De utsätts värre än romerna i Rumänien där de visserligen är utsatta och lever utanför samhället men de mördas inte. Man kan jämföra dem med judarna under andra världskriget.

Då man väl fått slut på kriget i Syrien kommer det ändå behövas massor av stöd och hjälp för att återuppbygga landet under tiden står alla de barn som är kvar på vänt, ifall de nu lyckats att överleva.

Vad gäller Afghanistan så undrar jag vilken av de två grupperna som stödet skall sättas in i? De som jagar (pashtuner)den andra, de som jagas (hazarer). De som flyr

Det handlar inte om att vi skall ta “alla” inte heller att vi skall ta många fler. Utan det handlar om att ta hand om de som redan är här. Som vi dessutom har brist på (ungdomar mellan 15-19 år) Om ca 20 000 barn och ungdomar som flytt för sina liv, barn som redan varit här i ett par år, som anpassat sig som går i skolan snart kan utbilda sig och bidra i samhället. Som inget annat vill än att göra en samhällstjänst som tack för att de fick komma. Drivna som tagit sig hit på ren vilje styrka.

De kommer inte hit för att skapa upplopp och bråka utan de bråkar för att de inte blir lyssnade på, för att de inte längre har något hopp, för att alt är bättre än att återvända.

Ditt resonemang får mig att undra och nu bedömer jag dig precis som du dömer alla de flyktingar vi kämpar för. Skulle jag göra som du skulle jag lätt kunna dra slutsatser runt dig är att du lever på bidrag, arbetslös, känner dig oälskad eftersom du är så missunnsam. Undrar vilka bidrag du är rädd för att förlora, vilka bidrag du själv lever på. Har svårt att tro att du jobbar och har hög inkomst. Gissar att du kanske haft en trasig uppväxt…. det kanske t.o.m egentligen är rätt synd om dig.

Man ser vad man vill se brukar man säga och du väljer att se det på ditt sätt och vägrar säkert att se något annat vilket innebär att du säkert tar samma ståndpunkt som migrationsverket och väljer att inte tro. Det är behändigast och lättast. Men då skall du heller inte diskutera det om du inte vill sätta dig in i vad de är de flyr ifrån.

Jag orkar inte lägga tid på att diskutera med dig för jag tror inte att det leder till något så du behöver inte svara.

MVH Eva BPIS


Svar från Paul Nilsson till BPIS:

Brev till ”Barnperspektivet i Sverige”
bpis@tele2.se

(Kopia till Kenneth Sandberg
sandberg.kenneth@bredband.net)

Du skriver om ”Syrien som sönderbombats”. Hela Syrien är inte ”sönderbombat”. Att det råder väpnad konflikt och förföljelse i ett land innebär inte med automatik att alla som bor i det landet har anledning att fly som du verkar tro. Det kan finnas områden som är lugna och som är skyddade av FN. Det finns syriska asylsökande i Sverige som av Migrationsverket har beviljats permanenta uppehållstillstånd trots att dom redan har skydd, uppehållstillstånd och medborgarskap i länder. Vill du att dom ska få stanna i Sverige? Det har kommit falska syrier som påstår att dom är från Syrien. Vill du att dom ska beviljas PUT i Sverige? Ingen asylsökande har skäl att få stanna i Sverige därför att Sverige gränsar inte till deras länder. De har rest tusentals mil genom flera länder för att få stanna i Sverige. De har inte flytt hit. De har rest hit. De saknar skäl för att beviljas PUT här. Detta gäller bland andra ensamkommande ungdomar, till exempel unga afghaner från Iran som bör återvända till det landet och återförenas med sina föräldrar där.

Du skriver att afghaner (hazarer) utsätts för bland annat våldtäkter i sina hemländer. Detta är något som vissa av dom utsätter svenska kvinnor för i Sverige. Har du pratat med dom svenska kvinnor som har drabbats av detta? Har du pratat med den kvinna som utsattes för en uppmärksammad gruppvåldtäkt en hel natt av åtta afghanska svin på ett asylboende i Mariannelund?

Du skriver att vi har brist på ungdomar mellan 15-19 år som argument för en fortsatt massinvandring av ensamkommande ungdomar. Vad har du för källa till detta påstående? Du har tydligen ingenting emot ett befolkningsutbyte. In med ensamkommande ungdomar från fjärran länder med en helt annan kultur, religion, kvinnosyn, värderingar och annat levnadssätt. Träng undan svenska ungdomar som ska påtvingas medeltida synsätt när islam (inte om) har tagit över Sverige i framtiden om massinvandringen inte stoppas och det påbörjas en omfattande återvandring. Det som du förespråkar är folk- och landsförräderi.

Du skriver om ”ca 20 000 ungdomar som flytt för sina liv”. Som jag skriver längre upp så har dom inte flytt till Sverige. De har rest hit. Deras eventuella flyktingskäl upphörde när de kom till första asylland som ligger långtifrån Sverige. Hur vet du att alla dessa ungdomar är ”flyktingar”? De flesta asylsökande, oavsett ålder, saknar pass och andra id-handlingar som visar vilka dom är. Det finns asylbedragare som har lyckats lura sig till permanenta uppehållstillstånd i Sverige tack vare att Migrationsverket inte har gjort hundraprocentiga noggranna bakgrundskontroller där det har kontrollerats att det som den asylsökande säger är sant när det gäller namn, ålder, nationalitet och flyktingskäl. Du och dina gelikar tillhör en kategori av naiva och blåögda svenskar som tycks tro att alla asylsökande är goda människor och att alla asylsökande har skäl att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Om dom ensamkommande ungdomarna skriver du att: ”De kommer inte hit för att skapa upplopp och bråka…”. Har du hört talas om storbråket vid två skolor i Ronneby i samband med en julavslutning förra året? Mellan 100 och 150 skolungdomar var inblandade i detta bråk mellan araber och afghaner. I ett annat storbråk vid Värnhemsskolan i Malmö var det också mellan araber och afghaner. Du kan läsa om dessa händelser i artiklar på Kvällspostens hemsida (se nedanstående länkar).

Händelserna i Mariannelund, Ronneby och Malmö visar att ensamkommande afghaner, och också araber, inte alltid är så lugna, fredliga, skötsamma och toleranta som du verkar tro.

Det är mycket lågt av dig hur du generaliserar mot dom som inte håller med dig och dina verklighetsfrånvända åsikter i migrationspolitiken genom att beskylla kritiker för att leva på bidrag. Själv har jag inga bidrag. Jag arbetar heltid. Kritik mot massinvandringen till Sverige och den dramatiska befolkningsförändringen har ingenting att göra med vilken inkomst man. Det handlar om fakta och verklighet. Du och dina meningsfränder agerar som strutsen. Ni stoppar huvudet i sanden och vill inte se sanningen i vitögat.

Ditt brev är ett svar till Kenneth Sandberg. Han har lång politisk erfarenhet och arbetade tidigare som byrådirektör vid Migrationsverket. Han har något som många svenskar saknar, nämligen civilkurage.

Källor:

https://meritwager.wordpress.com/2014/10/19/en-migga-alltsa-beviljar-vi-permanenta-uppehallstillstand-till-syrier-pa-grund-av-kriget-kriget-trots-att-de-inte-ar-bosatta-i-syrien-och-inte-pa-nagot-satt-berors-av-kriget/

https://meritwager.wordpress.com/2014/03/05/en-migga-pa-senare-tid-har-jag-borjat-undra-over-om-ifall-till-synes-akta-syriska-pass-anda-kan-vara-kopta/

https://petterssonsblogg.se/2016/02/16/deltog-i-varsta-gruppvaldtakten-i-historien-ar-redan-pa-fri-fot-och-far-stanna-i-sverige/

http://www.expressen.se/kvallsposten/over-hundra-elever-i-storbrak-pa-skola/

http://www.expressen.se/kvallsposten/braket-konflikt-mellan-olika-etniska-grupper/

http://www.expressen.se/kvallsposten/skandalskolan-som-vaktas-av-taggtrad/

Paul Nilsson

Relaterat:

”Vi står inte ut”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s