Vi står inte ut! – Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa

Till ”Vi står inte ut”.

vistarinteut@gmail.com

kopia till:

kontakt@lagborg.se
info@ensamkommandesforbund.se
kundservice@rb.se
info@redcross.se
individuell@manniskohjalp.se
info@feministisktinitiativ.se
info@musikermotrasism.se
BPIS@tele2.se
info@farr.se
info@refugees-welcome.se
info@ungafeminister.se
styrelsen@ungafeminister.se
stockholm@ingenillegal.org
info@vansterpartiet.se
christina.hoj.larsen@riksdagen.se
jonas.sjostedt@riksdagen.se
info@ungvanster.se
goteborg@mp.s

http://vistarinteut.org/

På er hemsida skriver ni om ert upprop om amnesti för ensamkommande ungdomar som har varit i Sverige i mer än ett år. Detta innebär en så gott som fri invandring av dessa personer till Sverige samt ett fortsatt missbruk av asylsystemet med bland annat åldersbedrägerier som är mycket omfattande. Att det finns många ensamkommande ungdomar som har ljugit om sina namn, åldrar, nationalitet, flyktingskäl och att deras föräldrar är döda nämner ni ingenting om i uppropet. Det bryr ni er inte om. Dom ska få amnesti. Ett redan extremt stort mottagande av ensamkommande ungdomar (år 2015 kom 35 000 ur denna kategori till Sverige vilket placerar Sverige på en överlägsen förstaplats i Europa) vill ni ska öka ytterligare och som i sin tur ger signal om att ännu fler ensamkommande unga asylsökande kan komma till Sverige och beviljas PUT trots att dom saknar flyktingskäl. Jag citerar vad det tidigare asylombudet Merit Wager, som har skrivit boken ”Inte svart eller vitt utan svart och vitt” (rekommenderad läsning), skriver på sin blogg den 2 mars där hon kritiserar ert upprop:

”Ett stort antal asylsökande ‘barn’ har varken styrkt sin identitet, sin nationalitet eller sin ålder. Eller sin asylhistoria”.

Vidare skriver hon:

”En del ‘ensamkommande’ har släktingar här, en del har fru och barn i sitt hemland som de söker uppehållstillstånd åt när de själva fått det som ‘barn’…Upproparna och undertecknarna av uppropet har inte heller någon som helst aning om vilka ‘deras barn’ faktiskt är. En del hazarer är till exempel inte alls från Afghanistan eller Iran, som de uppger, utan från Pakistan och har ytterst sällan asyl- eller skyddsskäl gentemot det landet. Inte heller gentemot Iran och inte alltid gentemot Afghanistan heller. Många håller regelbundet med sina ‘försvunna’ eller ‘döda’ släktingar, vilket personal på HVB och familjehem, där dessa unga män och minderåriga är placerade, har vittnat om”.

Det är mycket ansvarslöst av er att ni vill att asylsökande som man inte vet vilka dom är ska belönas med amnesti. Det är ett hot mot landets säkerhet därför att det bland dessa personer kan finnas terrorister vilket det finns exempel på bland dom asylsökande, oavsett ålder, som har kommit till Sverige och Europa.

En av konsekvenserna med massinvandringen av ensamkommande ungdomar till Sverige är kriminaliteten. På Expressens hemsida, den 3 mars, kan man läsa att 100 unga afghanska asylsökande i Uppsala finansierar sitt heroinmissbruk genom rån och stölder. Kriminaliteten hade inte minskat om ni hade lyckats påverka rikspolitikerna så pass att en majoritet av riksdagsledamöterna hade röstat ja till en amnesti för ensamkommande ungdomar med mer än ett års vistelse i Sverige. Tvärtom hade den ökat. Det handlar inte bara om narkotikabrott. Det finns också andra brott, till exempel sexualbrott på badhus och musikfestivaler och som är kopplat till invandringen av ensamkommande ungdomar.

En annan konsekvens av en amnesti är en mycket snabbt växande islamisering av Sverige och som redan växer fort i landet.

Har ni från ”Vi står inte ut” aldrig funderat djupare på om vilka dessa asylsökande ungdomar är som kommer ensamma till Sverige? Varför har dom rest tusentals mil genom flera länder för att komma till Sverige och söka asyl? Observera att jag skriver rest, de har inte flytt till Sverige. Varför har de inte sökt asyl i något närliggande grannland? Massmedia, politiker och opinionsbildare i Sverige kallar dom ensamkommande ungdomarna för ”flyktingbarn” men dom är ofta varken flyktingar eller barn.

Varför är det ofta bara det ena könet som kommer ensamma till Sverige? Varför är deras systrar och föräldrar kvar i hemländerna? Har inte dom också anledning att fly? Är det bara sönerna som har flyktingskäl?

Det kommer unga afghaner från Iran till Sverige. Varför lämnar de Iran där de har bott med sina föräldrar? Några av dessa unga afghaner har aldrig bott i Afghanistan. De är födda och uppväxta i Iran. Vilka är deras asylskäl? Varför söker de inte asyl i något närliggande grannland till Iran och Afghanistan? Varför är deras familjer kvar i Iran? Dessa unga afghaner borde avvisas från Sverige och återförenas med sina föräldrar i Iran.

Många ensamkommande ungdomar ljuger om sin ålder. De säger att de är yngre än vad de är. I tidningen ”Riksdag & Departement” finns en artikel med rubriken: ”Billström vill ha enade regler för flyktingbarn”, publicerad den 3 oktober 2011. Där säger Nevine Mawati, enhetschef vid Migrationsverkets asylprövningsenhet i Malmö, följande om åldern asylsökande ungdomar:
”Definitivt är en stor del över 18 år”.

En åldersundersökning från Danmark visar att tre av fyra ensamkommande ungdomar som sade att de är under 18 år ljög om sin ålder. De var vuxna över 18 år.

I en artikel från Sveriges Radios hemsida den 7 mars 2010 (rubrik: ”Ensamkommande barn kan vara vuxna”) säger ungdomscoachen Sara Darabi: ”Jag måste vara uppriktig och säga att det är ett stort antal personer, klienter jag möter, som varit över 18 år. Det kan skilja på tio år”. Längre ner i artikeln säger Rickard Appelgren på Migrationsverket angående ålderskontroll att: ”Det är en okulär kontroll, egentligen, vi träffar barnet under några timmar och i vanliga fall går vi ofta på den ålder som barnet uppger”.

Ragunda kommun vill ha ålderstester av ensamkommande ungdomar därför att de har sett asylsökande som säger att de är barn men som i själva verket är vuxna. Håkan Littzell, kommunchef i Ragunda kommun säger följande om detta i en artikel från Länstidningen i Östersund, den 29 oktober 2015: ”Det är ett problem”.

Den 8 juni 2016 har Sveriges Radio ett reportage med rubriken: ”Sveket mot barnen: Del 1 – De ensamkommande vuxna”. Där får man reda på att i Österåkers kommun bedömer man att endast 5 av 98 ensamkommande som kommunen har tagit emot är under 18 år. Helt makalöst!

I Expressen, den 31 januari 2016, säger den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali följande om invandringen av unga asylsökande (ofta unga män):
”Förra året kom runt 30 000 ensamkommande barn. Det är extremt kostnadskrävande och det pågår helt utan kontroll av om de är minderåriga eller inte. Ålderskurvan är märklig, förra året var nästan alla afghanska asylsökande 16 år. Det framstår som väldigt konstigt att bara en viss ålderskategori är på flykt från ett land”.
Jag håller med Hanif Bali.

Det finns ensamkommande ungdomar som öppet säger att de ljuger om sin ålder vilket man kan läsa om i Sydsvenskan, den 4 december 2016, och på Sveriges Radios hemsida, den 8 juni 2016 (se nedanstående länkar).

Asylinvandringen av ensamkommande ungdomar är bluff. Hur ni inom ”Vi står inte ut” och andra likasinnade kan tro på denna bluff är obegripligt. Det skulle inte förvåna mig om ensamkommande ungdomar skrattar om ”Die dumme Schweden” när dom sinsemellan pratar om hur naiva och lättlurade vissa svenskar är, däribland ”Vi står inte ut”. Jag tillhör inte denna lättlurade kategori. Istället för amnesti så bör dom ensamkommande ungdomarna deporteras och återförenas med sina föräldrar i deras hemländer. Bland andra afghaner som kommer från Iran och Pakistan bör återvända till dom länderna och återförenas med sina familj där. Vill dom söka asyl så ska dom göra det i närområdet som inte är i Sverige. Inte någon av dom ensamkommande ungdomarna har skäl att få stanna i Sverige därför att Sverige gränsar inte till deras länder. Samtliga beviljade uppehållstillstånd till ensamkommande ungdomar bör omprövas. Dom uppehållstillstånd som återkallas och där berörda ungdomar utvisas från Sverige på livstid gäller framförallt av följande anledningar:

* brottslighet,
* har ljugit om namn, ålder, nationalitet och flyktingskäl,
* har saknat flyktingskäl men ändå fått stanna,
* reser på semester till sina hemländer som dom säger ha flytt ifrån.

Dessa skäl till utvisningar ska inte bara gälla ensamkommande ungdomar. De ska gälla oavsett ålder.

Källor:
http://meritwager.nu/allmant/en-attatusenhovdad-karna-av-professionella-och-ideella-som-i-sina-uppdrag-dagligen-moter-ensamkommande-barn-och-unga-kraver-att-tusentals-asylsokande-som-vi-inte-vet-vilka-de-ar-varifran-de-komme/
(Under denna länk finns fler länkar till intressanta artiklar om ensamkommande ungdomar.)

http://www.expressen.se/nyheter/heroinvag-i-uppsala-unga-pojkar-begar-brott-for-att-betala-knarket/

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9207333/rekordmange-asylboern-viser-sig-at-vaere-voksne/

http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna

http://www.ltz.se/jamtland/ragunda/kommun-vill-ha-aldersbestamning-pa-ensamkommande

http://www.expressen.se/nyheter/vad-ar-det-som-hander-i-sverige/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6449097

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519

https://meritwager.se/2016/02/20/danmark-2014-och-2015-placerades-151-minderariga-asylsokande-pa-atta-av-regionernas-trygga-institutioner-for-barn-under-18-ar-senare-uppskattades-69-av-dem-vara-over-18-ar/

http://nyatider.nu/de-ar-inga-barn-de-ar-bortskamda-unga-man/

https://nyatider.nu/de-ar-varken-ensamma-flyktingar-eller-barn/

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/743232?programid=3437

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-asylsokande-far-hojd-alder

http://www.sydsvenskan.se/2016-12-04/det-svenska-asyllotteriet-tusentals-barn-gors-vuxna-utan-bevis

Paul Nilsson


Svar från Vi står inte ut:

Hej Paul! Tack för att du skrivit till oss och beskrivit din oro över ensamkommandes situation i Sverige.

Vi kan lugna dig med att vi är över 8000 professionella som dagligen möter ensamkommande barn och unga i våra uppdrag, på olika sätt. Vi är lärare, socionomer, kuratorer, boendehandledare, psykologer, läkare, skolsköterskor, jurister, gode män, familjehemsföräldrar och andra ideella. Vi känner inte igen den bild du beskriver nedan. Vi har under de senaste åren mött alla de ensamkommande du pratar om och det stämmer helt enkelt inte att barn och unga ljuger om sin ålder.
När vi pratar om gruppen ensamkommande är det just de som har kommit till Sverige under de senaste åren. Om du läser våra krav och följer med i våra flöden kan du se vad vi menar.
Det är dessutom så att Migrationsverket själva erkänner att de brister i bedömning och utredning av ensamkommandes ålder.
Ytterligare en sak som är intressant är att på HVB-hem har det alltid bott barn och unga i olika åldrar upp till 21 år, det vill säga unga som är över 18 år. Svenska unga upp till 21 år har fortfarande möjligheten ATT SOM VUXNA BO PÅ HVB-HEM FÖR BARN UPP TILL 18 ÅR. Varför? Jo, för att det i Socialtjänstlagen finns skrivningar som ger unga den möjligheten och för att man som ung i behov av stöd behöver få det stödet för att bli en ansvarig medborgare i landet.
Det är alltså inget kontroversiellt bland oss som jobbar med barn och unga att placera ”vuxna” över 18 år på boenden för barn.
Det råder religionsfrihet i Sverige vilket innebär att vem som helst får tro på vilken gud hen vill. Även du. Och jag. Och vi alla. Det är en fin sak. Svenskar flydde från Sverige på 1800-talet just för att religionsfrihet inte rådde. En miljon migrerade från Sverige på grund av fattigdom och religiös ofrihet. Vi ska vara glada över att vi tillsammans kämpat för våra friheter.
Slutligen: vill du bli av med din rädsla för ensamkommande ungdomar går det alldeles utmärkt att vi träffas nånstans och samtalar kring migration, barn på flykt, rädsla för den andre och annat. vi kan träffas på ett fik nånstans som du väljer.

Vänligen admin


Svar tillbaka från Paul Nilsson:

Svar till ”Vi står inte ut”.

Du har läst mitt senaste svar som f-n läser Bibeln där du beskyller mig för ”främlingsrädsla, alternativt främlingsfientlighet alternativt en stereotyp världsbild om den andre”. Var skriver jag att det ska vara olika åldersgränser på HVB-hem baserat på etnisk bakgrund?

Du skriver att jag är en ”unik och säkert fantastisk människa precis som alla andra människor”. Anser du att man inte lever upp till detta om man:
* kritiserar det omfattande asylmissbruket,
* ifrågasätter Sveriges sedan tre decennier tillbaka extremt liberala, ansvarslösa, blåögda och naiva asylpolitik där ytterst få av dom asylbeviljade är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention,
* ogillar att Sverige som regel har beviljat permanenta istället för tillfälliga uppehållstillstånd till asylsökande,
* kritiserar att Sverige beviljar permanenta uppehållstillstånd till asylsökande som redan har skydd och uppehållstillstånd i andra länder,
* riktar kritik mot att asylsökande har fått stanna i Sverige på falska och felaktiga grunder,
* ogillar att terrorister, krigsförbrytare och andra grovt kriminella personer har beviljats permanenta uppehållstillstånd, asyl och medborgarskap,
* ogillar att ytterst få av kriminella invandrare utvisas från Sverige och att dom blir det på livstid,
* är kritisk till att Sverige släpper in asylsökande utan pass och id-handlingar där man inte vet vilka dom asylsökande är samt att Migrationsverket beviljar permanenta uppehållstillstånd utan att ha gjort hundraprocentiga noggranna bakgrundskontroller av dom asylsökandes bakgrund och asylskäl och som bland innebär ett hot mot landets säkerhet?

Paul Nilsson


Svar från Vi står inte ut:

Hej igen Paul! Tack för ditt mail. Uppenbarligen tycker du att det är okej att placera ungdomar över 18 år tillsammans med barn på hvb-hem, bara de är svenska. Detta visar att du gör skillnad på folk och folk, vilket i sig är ett uttryck för främlingsrädsla, alternativt främlingsfientlighet alternativt en stereotyp världsbild om den andre. Välj själv.

Du är en unik och säkert fantastisk människa precis som alla andra människor.
Du bär dina rättigheter med dig precis som alla andra människor, inklusive människor på flykt.
Du har nu fått säga vad du tycker och vi hoppas att du känner att du fått din röst hörd.

Vänligen admin


Nytt svar från Vi står inte ut:

 

Hej Paul! (eller vad du nu heter ? = alias)

Jag ber ödmjukast om att slippa och få vår idéburna, och politiskt obundna, organisations epost besudlad av ditt tankegods, då vi helt uppenbart varken tolkar vår samtid med samma normer och värdering, eller när ens närliggande intressesfärer för hur vårt samhälle skall gestaltas framöver.

Det finns en uppsjö av olika kanaler och plattformar där du kan torgföra dina tankar, i ett fritt demokratiskt samhälle. Där kan du gärna få lägga din energi och frenesi, istället för att agera störsändare mot alla våra organisationer som dagligen idéellt arbetar med människa-till-människa frågor.

Tack på förhand

Fredric


Svar tillbaka från Paul Nilsson:

Varför tror du att jag hittar på mitt namn? Jag ljuger inte. Jag heter Paul Nilsson. Det har jag alltid gjort och jag har inte tänkt att byta namn. Du skriver under med Fredric. Är det ditt riktiga förnamn? Saknar du efternamn? 

Varför är du ointresserad av kritiska åsikter om ”Vi står inte ut” som bland andra ”Refugees Welcome Sweden” stödjer och där du kallar mina kritiska brev om detta för ”störsändare”? Det verkar som att du ogillar kritik mot ”Vi står inte ut”.
Paul Nilsson (mitt riktiga namn)

Svar från Fredric till Paul Nilsson:

Hej Paul!

1. Vi får en mängd inspel av samma karaktär som ditt, där medmänniskor har andra vinklar, synpunkter och ställningstaganden runt området integration, migration och vår samtid. Majoriteten av dessa inspel är dessvärre av #troll karaktär och under alias, som har till syfte att vara just ”störsändare” och enbart bli tidstjuvar. Därav min kommentar till dig. Jag har inte checkat om du är den du säger, så om du heter Paul ber jag om ursäkt.
2. Då vi inte delar värderingar, normer eller tolkningar av vår samtid och har mycket lite kopplingar, ser jag ingen anledning att få vår brevlåda full med dina åsikter, eller länkar till ekokammare bekräftelser på din uppfattning. Det är för dig fullt möjligt och torgföra dina åsikter på alla möjliga kanaler och även i din kretsar av likasinnade.
3. I vår vardag med människa-till-människa arbete som idéell organisation får vi mycket god insikt om sakernas realiteter, dessutom är vi mycket följsamma och uppmärksamma på vår omvärld. Det betyder att vi gör faktabaserade beslut och justeringar i denna komplexa fråga. Våra slutsatser skiljer sig från dina, men det betyder inte att vi har skygglappar för inneboende problemställningar som är gällande. Uppenbart är att våra politiskt tillsatta, och institutionella aktörer agerar reaktivt och rätts-osäkert med godtyckliga beslut som påverkar våra medmänniskor. Det är anledningen till engagemang.
Utan att känna dig, tror jag att det nog skulle vara trevligt för dig att kliva ur din ekokammare och kanske träffa verkliga medmänniskor som berörs av denna godtyckliga hantering. Det kanske kan få dig att mer ödmjukt se på din omvärld och samtid, men antar att det är lättare och vara en arg man bakom tangenterna?
Tack och adjö!

Fredric Landqvist – mitt efternamn. Anledningen till utelämnandet i denna konversation har och göra med aktiv och negativ #trollning av dina gelikar som även basunerar ut sitt hat inom min privata sfär om de kan? Jag agerar och svarar bara på detta mail utifrån min roll som frivillig inom en förening och inte som privatperson.

Svar från Paul Nilsson till Fredric:
Du verkar vara en person som är misstänksam mot personer som inte delar dina och dina gelikars åsikter i migrationspolitiken.

Jag har träffat många människor med utländsk bakgrund genom åren, till exempel på 1980-talet då jag spelade fotboll i ett lag med många spelare från andra länder. Hur många invandrare jag träffar är inte avgörande för mina åsikter om den naiva, blåögda, extrema, farliga och ansvarslösa asyl- och invandringspolitik som Sverige har bedrivit sedan 1980-talet. Det handlar om fakta och verklighet.
Här följer några länkar med information om olika intressanta böcker i detta ämne:
Paul Nilsson

Annonser

En reaktion på ”Vi står inte ut! – Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa

  1. Pingback: Barnperspektivet i Sverige får svar på tal – Medborgarinitiativ för Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s