Är Sverige det mest korrumperade landet i västvärlden?

De flesta svenskar har haft bilden av att Sverige är ett av de minst korrumperade länderna i världen. Undersökningar som har gjorts påstås bekräfta den bilden. Systemet med mutor har förmodligen varit mindre utbrett i Sverige eftersom vår svenska befolkning har varit fostrade i en annan anda än folken i de länder som har utbredd korruption. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex är Sverige ett av de minst korrumperade länderna, men bilden av korruption handlar ofta om utbredda mutsystem. Där ligger vi säkert bra till, men korruption är så mycket annat och den övriga bilden av korruptionen, som innefattar svågerpolitik, partibokspolitik och annat är sällan eller aldrig kritiserad i vårt land.

År 2015 gjordes en undersökning som visade att 44 procent av befolkningen anser att korruption förekommer. Det innebär att många har starka åsikter om korruption i vårt eget land, men den debatten har i stort sett uteblivit helt och hållet just för att makthavarna inte vill låta sig kritiseras.

Den som är lite insatt i hur maktstrukturerna fungerar i Sverige kommer ganska snart fram till att vi lever i ett land där makteliten ser till att hjälpa sina politikerkollegor, barn eller anhöriga att få positioner som kanske andra skulle förtjäna bättre. Inom Sveriges Television är det tydligt att den maktbärande eliten ger sina familjemedlemmar positioner och makt så att makteliten behåller greppet över opinionsbildningen i landet. Många makthavare tar för sig av förmåner som de inte förtjänar. De får förturer till bostäder, de får positioner utifrån sitt kontaktnät, inte på grund av sina meriter. Metoderna påminner om hur totalitära stater ger fördelar till människor med godkänd partibok och hindrar andra från att göra karriär. För en svensk är det svårt att jämföra med andra länder, men det finns något som tyder på att Sverige kan vara ett av de mest korrumperade länder i västvärlden.
korruptionens-vagar
Boken Korruptionens vägar av professor Anders Törnvall (Carlsson Bokförlag, 2016) menar att korruptionen är utbredd i Sverige. Törnvall har visserligen fått berätta lite om boken i något enstaka inslag i SVT, men några mer omfattande debatter om den svenska korruptionen har vi inte fått se eller höra. Anledningen är – att Sverige är korrumperat och att makthavarna inte vill ha kritik. SVT Forum gjorde en intervju som kanske var lite mer av en test för att pröva hur samhällskritisk Törnvall egentligen är. Där framhöll han att i vår kultur är det nepotismen som gör vårt samhälle korrumperat.

Törnvalls analys är att det är vänner, familjer och kompisar som hjälper varandra och passerar lagens gränser, medan det i andra länder är pengar som styr. I många andra länder är det vi ser som korruption norm. Att betala en makthavare för att få en tjänst gjord, kanske få tillgång till en studieplats åt de egna barnen är inget man förvånas över i vissa kulturer. I Sverige fungerar korruptionen genom nepotism där politiskt närstående eller vänskap ger fördelar och positioner.

Törnvall hävdar att vi har sett en förskjutning till en högre grad av accepterande av korruption. Våra samveten påverkas av utbredd korruption och vi riskerar att bli mer likgiltiga eller uppgivna inför maktmissbruk, korruption och nepotism. Om kulturen blir mer korrupt så är vi inne på en farlig väg.

Varje gång en makthavare tillsätts efter partibok som ser vi bevis för en korrumperad maktstruktur. Myndighetschefer, chefer för statliga verk och andra makthavare tillsätts uteslutande på grund av lojalitet till en viss politiska agenda, inte på grund av kunskaper. De är dessutom ofta okunniga om de frågor de är satta att arbeta med.

Myndighetsutövningen I Sverige är hårdare styrd än i de flesta andra länder och i Sverige har vi statskontrollerad radio och television som är en del av makthavarnas styrning av opinionsbildningen. Här tillsätts nästan enbart ”politiskt godkända” personer som är en del av det maktetablissemang som försöker motverka invandringskritiska rörelsers inflytande. I andra länder har man friare medier, som inte är statskontrollerade, och möjligheterna att driva oberoende medier är större. Därför kan Sverige i själva verket vara ett av de mest korrumperade länderna i västvärlden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s